ไตรกีฬาไทย

      

 

 

 

 

 

ต่อมาได้มีการออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และให้ยกเลิกกฎหมายเก่า คือพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งมีผลให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่หลายประการ

 

สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่ซึ่งต่อไปจะไม่มีสมาชิกประเภทบุคคล แต่จะมีสมาชิกประเภทศูนย์ฝึกไตรกีฬาสมาชิกมาแทน

 

ศูนย์ฝึกไตรกีฬาสมาชิกจะต้องเป็นศูนย์ฝึกไตรกีฬาอย่างแท้จริงและมีหน้าที่ฝึกสอนปั้นสร้างนักไตรกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติให้กับการกีฬาของชาติ ทุกศูนย์ฝึกจะต้องร่วมมือเสียสละทำงานเพื่อไตรกีฬาของชาติ โดยจะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะเป็นการทำธุรกิจการค้าหากำไรมาแบ่งปั่นกัน

 


 

ข้อบังคับของสมาคมกีฬา ไตรกีฬาแห่งประเทศไทย 
Online:  1
Visits:  414,359
Today:  17
PageView/Month:  765