ไตรกีฬาไทย

      

 

 

Go for it.........จากก้อนดิน....ก้าวขึ้นไปเป็นดาว ด้วยโครงการปั้นดิน สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการปั้นดิน ฝึกสร้างนักกีฬา 2 กลุ่ม คือ  1. นักกีฬาทีมชาติ ELITE และ 2. นักกีฬาทีม Age Group

 

สำหรับกลุ่มทีมชาตินั้นแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ Elite และ Junior elite ทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องฝึกเอาจริงเอาจังตามขั้นตามตอน  ส่วนกลุ่ม Age group เป็นกลุ่มที่เราตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ การฝึกก็เป็นไปเพื่อสุขภาพเป็นหลัก ไม่หนักหน่วงเข้มข้นเหมือนกลุ่มทีมชาติ เพราะฝึกเพื่อเอาชนะตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศ

 

นักวิ่งและนักว่ายน้ำ คือ กลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาฝึกเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ ทั้งประเภทไตรกีฬา (Triathlon) และทวิกีฬา (Duathlon)

 

สำหรับนักวิ่งที่มีความสามารถในการวิ่งระยะกลาง คือ 1,500 เมตร 3,000 เมตร และ 5,000 เมตร จะเป็นกลุ่มที่เราจะคัดเลือกเพื่อนำมาฝึกสอนการปั่นจักรยานและฝึกการว่ายน้ำให้ เพื่อให้ก้าวขึ้นไปยังเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นนักไตรกีฬาที่มีความสามารถอย่างเต็มตัว เนื่องจากมีพื้นฐานด้านการวิ่งจนร่างกายแข็งแกร่ง อย่างน้อยก็เลื่อนชั้นขึ้นเป็นนักไตรกีฬาทีมชาติได้  

 

สำหรับไตรกีฬา (Triathlon)  เราจะรับจากนักว่ายน้ำที่มีความสามารถในการว่าย Free style ทั้งระยะสั้นและระยะไกล เพื่อนำมาฝึกสอนการปั่นจักรยานและฝึกวิ่งให้ เพื่อก้าวขึ้นไปยังเป้าหมายสูงสุด คือ การแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ การแข่งขันซีเกมส์ การแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์แห่งเอเชีย การแข่งขันไตรกีฬาชิงแชมป์โลก  สำหรับระยะทางการแข่งขันต่างๆ ในเส้นทางของ สหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ(International Triathlon Union) และ สหพันธ์ไตรกีฬาแห่งเอเชีย (Asian Triathlon Confederation) มีดังนี้

     

        

 

 

ระยะทางการแข่งขันตามกฎกติกาของสหพันธ์ข้างต้น เราจะใช้เป็นแนวทางที่เราจะยึดถือเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกเสาะหานำพานักกีฬาผู้มีแวว มาทำการฝึกไปสู่เป้าหมายต่างๆ อย่างเช่น นักวิ่งที่มีความสามารถวิ่ง 1,500 เมตร - 3,000 เมตร เราจะคัดเลือกเพื่อนำมาฝึกจักรยานให้มีความสามารถปั่นได้ดีและเร็ว รวมทั้งการฝึกเทคนิคและแทคติคในการแข่งขันทวิกีฬา เมื่อฝึกไปประมาณ 1 ปี จากนักวิ่งจะกลายเป็น Duathlete (นักทวิกีฬา) คือมีความสามารถในการแข่งขันทวิกีฬา คือ วิ่ง แล้วปั่นจักรยาน และปิดท้ายด้วยการวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้  การแข่งขันระดับนานาชาติ มีหลายชั้นจนถึงระดับชิงแชมป์โลก ส่วนนักวิ่งระยะ 5,000 เมตร - 10,000 เมตร ไปจนถึงระดับมาราธอนนั้น เราจะคัดเลือกนำมาฝึกจักรยานระยะไกลให้จนสามารถแข่งขันทวิกีฬาระยะ Standard Duathlon ได้ นั่นก็คือ วิ่งก่อน 10 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยอีก 5 กิโลเมตร  การแข่งขันประเภทนี้มีหลายระดับไปจนถึงทวิกีฬาชิงแชมป์โลก Duathlon world championships ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Beach Games ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยของเจราจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2557 นั้น สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันทั้งไตรกีฬาและทวิกีฬา โดยจะมีการชิงชัยกัน 6 เหรียญทอง ดังนี้

 

1. ไตรกีฬา มี 2 ประเภท คือ Sprint Triathlon  และ Team Relay Triathlon 

2. ทวิกีฬา มี 2 ประเภท คือ Sprint Duathlon และ Team Relay Duathlon

 

สำหรับไตรกีฬา การแข่งขัน Sprint triathlon จะมีการชิงชัย 2 เหรียญทอง คือ Individual Men และ Individual Women  ส่วนการแข่งขัน Team Relay Triathlon จะมีการชิงชัยกัน 1 เหรียญทอง โดยจะเป็นทีมผสมชาย 2 คน และ หญิง 2 คน 

 

สำหรับทวิกีฬา การแข่งขัน Sprint Duathlon จะมีการชิงชัย 2 เหรียญทอง คือ Individual Men และ Individual Women ส่วนการแข่งขัน Team Relay Duathlon จะมีการชิงชัยกัน 1 เหรียญทอง โดยจะเป็นทีมผสมชาย 2 คน และ หญิง 2 คน 

 

การแข่งขัน Sprint Triathlon นักกีฬาจะต้องว่ายน้ำในทะเลระยะทาง 750 เมตร ตามด้วยการปั่นจักรยานบนถนนทางเรียบ 20 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิ่งถนนอีก 5 กิโลเมตรเพื่อเข้าเส้นชัย

 

ส่วนการแข่งขัน Sprint Duathlon นั้น นักกีฬาจะต้องวิ่งถนนทางเรียบครั้งแรกก่อนในระยะทาง 5 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยานบนถนนทางเรียบ 20 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งครั้งที่ 2 เพื่อเข้าสู่เส้นชัยอีก 2.5 กิโลเมตร 

 

การแข่งขัน Team Relay Triathlon เป็นการแข่งขันทีมผสมชายหญิง คือ หนึ่งทีมจะประกอบด้วย นักกีฬาชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมเป็น 4 คน โดยรูปแบบการแข่งขัน มีดังนี้ นักกีฬาหญิงคนที่ 1 จะเป็นคนเริ่ม Start ด้วยการว่ายน้ำในทะเล 300 เมตร ตามด้วยการปั่นจักรยานถนนทางเรียบ 8 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก 1.5 กิโลเมตร จากนั้นจะมาแตะมือส่งผลัดให้กับนักกีฬาชายคนที่ 2 ที่รออยู่ในโซนเปลี่ยนตัว เมื่อแตะมือแล้วนักกีฬาชายคนที่ 2 จะวิ่งลงน้ำเพื่อว่ายน้ำ 300 เมตร ตามด้วยการปั่นจักรยานอีก 8 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก 1.5 กิโลเมตรแล้วมาแตะมือส่งผลัดให้นักกีฬาหญิงคนที่ 3 ที่โซนเปลี่ยนตัว เมือแตะมือแล้วนักกีฬาหญิงคนที่ 3 จะวิ่งลงทะเลว่ายน้ำ 300 เมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก 1.5 กิโลเมตรแล้วมาแตะมือส่งผลัดให้นักกีฬาชายคนที่ 4 ซึ่งเป็นคนสุดท้าย เมือแตะมือแล้ว นักกีฬาคนสุดท้ายจะวิ่งลงทะเลว่ายน้ำ 300 เมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งเข้าสู่เส้นชัย 1.5 กิโลเมตร  จะสังเกตุว่า นักกีฬาทุกคนต้องมีความสามารถในการว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งด้วยความเร็ว อีกทั้งมีทักษะในการขึ้นลงจักรยานและเปลี่ยนผ่านด้วยความรวดเร็วและชำนาญ มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ ซึ่งนักกีฬาทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีต่อเนื่องด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

ส่วนการแข่งขัน Team Relay Duathlon นั้น เป็นการแข่งขันทีมผสมชายหญิง เช่นกัน กล่าวคือ หนึ่งทีมจะประกอบด้วย นักกีฬาชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมเป็น 4 คน รูปแบบการแข่งขัน มีดังนี้ นักกีฬาหญิงคนที่ 1 จะเป็นคนเริ่ม Start ด้วยการวิ่งถนนทางเรียบ 2 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งครั้งที่ 2 อีก  1 กิโลเมตร โดยจะเข้ามาแตะมือส่งผลัดให้นักกีฬาคนที่ 2 ซึ่งเป็นนักกีฬาชายที่โซนเปลี่ยนตัว จากนั้นนักกีฬาชายคนที่ 2 ก็จะวิ่งไป 2 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก 1 กิโลเมตรเพื่อมาแตะมือส่งผลัดให้นักกีฬาคนที่ 3 ซึ่งเป็นนักกีฬาหญิง นักกีฬาคนที่ 3 ก็จะวิ่งไป 2 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งมายังโซนเปลี่ยนตัวเพื่อส่งผลัดให้นักกีฬาคนที่ 1 ซึ่งเป็นนักกีฬาชายคนสุดท้าย เมื่อแตะมือส่งผลัดแล้วนักกีฬาคนสุดท้ายก็จะวิ่งไป 2 กิโลเมตร ตามด้วยการปั่นจักรยาน 8 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยการวิ่งเข้าสู่เส้นชัย 

 

จะเห็นว่านักวิ่งระยะกลางที่มีความเร็วสูงหากทำการฝึกปั่นจักรยานจนทักษะดี ฝีเท้าเยี่ยมแล้ว เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือแม้แต่เหรียญทองแดงจะไปไหน ถ้าไม่ใช่ของเรา ชื่อเสียงเกียรติยศ ลาภยศต่างๆจะตามมา นักวิ่งคนใดวิ่งมาหลายปีไม่ได้ดีซักที มาลองเดินในเส้นทางสาย Multi-sport ประเภททวิกีฬา Duathlon นี้ได้เลย  สายฝน เปี้ยวงศ์ เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว วิ่งระยะไกลมากี่ปีกี่ปี ไม่เคยสัมผัสเหรียญทอง พอมาลองฝึกทวิกีฬา ลงแข่งซีเกมส์......เหรียญทองเลย

 

ฮ่า ฮ่า ฮ่า อันว่า เรือใบนั้นไซร้ หากหันใบตรงทิศทางลมเมื่อใด มันจะวิ่งฉิว ลิ่วลิ่วโลดไปเลย แต่หากหันไปไม่ตรงทางลม ทั้งปีทั้งชาติ....เท้งเต้งลอยอยู่ที่เดิม 

 

ความถนัดทางการกีฬาและสมรรถนะของตน..........ต้องค้นหาให้เจอ  นักวิ่งไทยในแผ่นดินนี้มีมากมาย เราจะเสาะหารับเอาเข้ามาฝึกสอน หากมีคุณสมบัติเป็นนักสู้ ทนทรหด ไม่สำออย ใจเสาะแบบปลาซิวปลาสร้อย ขยันมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ทนแดดสู้ฝน สมัครมาได้เลย 

 

ส่วนวิธีการและรายละเอียดในการฝึกนั้น มีหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่ เช่น หากเรียนอยู่อุบลราชธานีหรือพัทลุง นครศรีธรรมราช ก็อยู่ที่เดิม เรียนโรงเรียนเดิมนั่นแหละ ครูผู้ควบคุมก็เป็นคนเดิม เราจะวางแผนการฝึกให้ อีกทั้งยังจะอบรมครูคนเก่าให้เป็นผู้ฝึกสอนคนหนึ่งของสมาคมด้วยความรู้ความเข้าใจวิธีการฝึกที่เป็นแนวทางของไตรกีฬาและทวิกีฬา  หากบางแห่งบางจังหวัดมีนักกีฬามากพอ เราจะเปิดเป็นศูนย์ฝึกให้เลย ทุกคนทุกฝ่ายจะทำงานร่วมกัน

 

สำหรับคนมีฝัน เอาจริงเอาจัง ด้วยความมุ่งมั่น และ ฟันฝ่า สักวันหนึ่งคุณอาจจะได้เป็น ดาวเด่น เหมือนอย่างที่นักกีฬาไทยหลายคนเป็น......แชมป์โลก   

 

   

    

 
Online:  2
Visits:  414,357
Today:  15
PageView/Month:  763